Webapplikasjoner

Webapplikasjoner - En liten app kan utgjøre en stor forskjell

Webapplikasjoner når ut til alle. De effektiviserer innsamling og deling av informasjon. De automatiserer arbeidsoppgaver, og de kan skape helt nye kundeopplevelser.

Vi har gjort et skille mellom mindre webapplikasjoner / apps og større webbaserte forretningssystemer. Teknologien er mye av det samme, men i størrelse, kompleksitet, sikkerhet, strategi og integrasjonskrav er det ofte stor forskjell. Vi går her litt nærmere inn på mindre webapplikasjoner. Vil du lese om de større – se under webbaserte forretningssystemer.

Det fantastiske med moderne webteknologi er at det muliggjør disse mindre, men ofte avanserte IT løsningene med begrensede budsjetter. De mindre webapplikasjonen kjennetegnes av avgrenset funksjonalitet, ofte spennende og krevende prosjekter, men ikke for dyrt, korte tidsfrister og rett på sak. 

Typiske eksempler på løsninger er:

  • Booking og reservasjonsløsninger
  • Kurs- og sertifisering  
  • Datainnsamling og skjemaløsninger
  • Kontroll og sjekklister
  • Handel og betaling
  • Prosjektstyring 
  • Timeregistrering
  • Stemmegiving / valg
  • Dokumentbiblioteker
  • Kalkulasjons- og beregningsløsninger

Interkodex planlegger, lager spesifikasjoner og utvikler disse webapplikasjonene for deg. Vi kan også ta oss av drift og forvaltning slik at du fullt ut kan fokusere på din forretningsdrift. Applikasjonene kan lages som plug-ins for dine nettsider eller intranett – eller som helt selvstendige løsninger. 

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?

«Det kan være greit å starte med en helt uforpliktende samtale for å avklare om dette er noe vi kan se videre på i fellesskap.»

Daglig leder / Konsulent
Richard Dawson Funke
tlf. 918 70 366
richard@ikx.no

Alternativt kan du fylle ut din kontaktinformasjon nedenfor - og litt om hva henvendelsen gjelder, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Hvis du vil legge ved filer (skisser, forklaringer, etc)

Slik går vi frem:
Råd løsning prosjekt - Webapplikasjoner