Utarbeide kravspesifikasjon

Utarbeide kravspesifikasjon - Utarbeidelse av behovs- og detaljspesifikasjoner i utviklingsprosjekter

Vi bistår våre kunder med rådgivning og utarbeidelse av kravspesifikasjoner og underlag for utviklingsprosjekter

I en innledende fase (spesifiseringsfasen) av et utviklingsprosjekt utarbeider man en eller flere kravspesifikasjoner (som behovs- og detaljspesifikasjon) for prosjektet.

Å utarbeide gode kravspesifikasjoner er fundamentet i et IT utviklingsprosjekt. Det starter med analyse og kartlegging av målsettinger, behov og ønsker. Dette omsettes deretter til en krav- og løsningsspesifikasjoner som danner grunnlag for forespørsel, tilbud og gjennomføring.

Å utarbeide godt underlag for utviklingsprosjekter krever at bedriftens egen dyptgående kunnskap om virksomheten og prosessene kombineres med sterk IT kompetanse. Interkodex har denne IT kunnskapen samt veldig effektive verktøy og metoder for utarbeidelse av kravspesifikasjoner.

Behovsspesifikasjoner inneholder beskrivelser av hvilke behov en kunde har, men ikke hvordan de skal løses. Dette holdes åpent slik at man kan få råd av eksperter til å finne og anbefale løsninger.

Detaljspesifikasjoner inneholder en overordnet beskrivelse av leveransen (overordnet spesifikasjon), en detaljert beskrivelse av funksjonaliteten i løsningen (funksjonell spesifikasjon) og spesifikasjon av grensesnitt, og eventuelle føringer for teknisk arkitektur, for de deler av leveransen som skal utvikles, og de delene av leveransen for øvrig som partene finner det nødvendig å spesifisere nærmere.

Spesifiseringsarbeidet gjennomføres som regel i nært samarbeid med Kunden og i henhold til rutiner og retningslinjer man blir nærmere enige om. Kunden stiller med personer som har kunnskap til å uttale seg i spørsmål av betydning for løsningsvalg. Leverandøren dokumenterer løsningsavklaringer og de foreslåtte løsningsvalg og sender dem til Kunden for godkjenning. Etter hvert arbeidsmøte skal Leverandøren sende ut skriftlig referat som beskriver de valgene som er foreslått, herunder konsekvenser valgene har for detaljspesifikasjonen og, dersom det er relevant.

En detaljspesifikasjonen fastlegger løsningsvalg for leveransen, herunder detaljerer og presiserer kravene. Detaljspesifikasjonen skal danne utgangspunkt for utvikling og levering av løsningen.

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?

«Det kan være greit å starte med en helt uforpliktende samtale for å avklare om dette er noe vi kan se videre på i fellesskap.»

Daglig leder / Konsulent
Richard Dawson Funke
tlf. 918 70 366
richard@ikx.no

Alternativt kan du fylle ut din kontaktinformasjon nedenfor - og litt om hva henvendelsen gjelder, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Hvis du vil legge ved filer (skisser, forklaringer, etc)

Slik går vi frem:
Råd løsning prosjekt - Utarbeide kravspesifikasjon