IT anbud - kravspesifikasjon

IT anbud - kravspesifikasjon - Trenger du hjelp til IT anbud og kravspesifikasjon ?

Vi hjelper deg med å utarbeide kravspesifikasjon, anbudsunderlag - og vi gir selvfølgelig tilbud på ditt IT utviklingsprosjekt.

Å utarbeide en god kravspesifikasjon er fundamentet i et IT utviklingsprosjekt. Det starter med analysen og kartlegging av målsettinger, behov og ønsker. Dette omsettes deretter til en kravspesifikasjon som danner grunnlag for forespørsel, tilbud og gjennomføring.

Å lage en god kravspesifikasjon krever at bedriftens egen dyptgående kunnskap om virksomheten og prosessene kombineres med sterk IT kompetanse. Interkodex har denne IT kunnskapen samt veldig effektive verktøy og metoder for utarbeidelse av kravspesifikasjoner.

Omfanget på kravspesifikasjonen vil variere mellom prosjekter avhengig av kompleksitet og størrelse. Tidsforbruket for utarbeidelse kan være fra noen få dager til flere uker.

Med en god kravspesifikasjon i havn er en klar for å gå videre til anbudsfase og innhenting av tilbud. 

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?

«Det kan være greit å starte med en helt uforpliktende samtale for å avklare om dette er noe vi kan se videre på i fellesskap.»

Daglig leder / Konsulent
Richard Dawson Funke
tlf. 918 70 366
richard@ikx.no

Alternativt kan du fylle ut din kontaktinformasjon nedenfor - og litt om hva henvendelsen gjelder, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Hvis du vil legge ved filer (skisser, forklaringer, etc)

Slik går vi frem:
Råd løsning prosjekt - IT anbud - kravspesifikasjon