Applikasjonsforvaltning & drift

Applikasjonsforvaltning & drift - Livssyklus forvaltning og optimalisering av løsningen

I en dynamisk forretningsverden vil organisasjonens IT behov være i konstant utvikling. Fleksible applikasjoner og aktiv forvaltning av løsningene er derfor svært viktig for å få maksimalt utbytte av IT investeringene.

Interkodex samarbeider tett med sine kunder, og leverte løsninger følges opp gjennom en løpende dialog med brukere og oppdragsgivere. Endringer og utvidelser håndteres effektivt gjennom etablerte rutiner for applikasjonsforvaltning. Et løpende fokus på forbedringer er nødvendig for å opprettholde en optimal løsning gjennom systemets totale livssyklus.

Av ulike årsaker vil det noen ganger være behov for mer omfattende og gjennomgående modernisering av systemet. Interkodex jobber med oppgraderinger av alle typer Microsoft .NET baserte systemløsninger. Vi står til disposisjon for evaluering og rådgivning vedrørende veien videre for eldre systemløsninger.

 

Driftsoptimalisering – sikker drift

Interkodex tilbyr tjenester innen driftsoptimalisering - for systemer levert av oss, og for .NET baserte systemer levert fra andre leverandører.

Vi setter da opp funksjonalitet for kontinuerlig overvåking av driften. Slik kan vi detektere kritiske feil, kapasitets- og ytelsesproblemer, sikkerhetsfeil og andre potensielle feilkilder. Dette gir oss den oversikten vi trenger for effektivt å avhjelpe problemene gjennom feilretting, skalering og håndtering av ytelsesproblemer, programforbedringer, etc.

For å unngå driftsforstyrrelser og produktivitetstap er det viktig å jobbe preventivt. Gjennom kontinuerlig systemovervåkning ligger vi i forkant og kan identifisere og avhjelpe potensielle problemer før de blir et hinder for ansatte og kunder.

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?

«Det kan være greit å starte med en helt uforpliktende samtale for å avklare om dette er noe vi kan se videre på i fellesskap.»

Daglig leder / Konsulent
Richard Dawson Funke
tlf. 918 70 366
richard@ikx.no

Alternativt kan du fylle ut din kontaktinformasjon nedenfor - og litt om hva henvendelsen gjelder, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Hvis du vil legge ved filer (skisser, forklaringer, etc)

Slik går vi frem:
Råd løsning prosjekt - Applikasjonsforvaltning & drift