Håvard Storhaug

Håvard Storhaug - Senior utvikler
Håvard Storhaug - Senior utvikler Håvard Storhaug - Senior utvikler

Senior utvikler og konsulent med bred erfaring innen både Java og Microsoft.


Telefon: 66 98 34 08
Mobil: 92 22 24 62
Epost: hs@ikx.no
LinkedIn: LinkedIn Profilside

Personlig

Hovedinteressene til Håvard er innen system-arkitektur, integrasjon og programmering. Han har god kunnskap og bred erfaring med Microsofts plattform og flere av Microsofts Serverprodukter.

Håvard har mye erfaring med bruk av Team Foundation Server og andre verktøy for håndtering av prosesser ved programvareutvikling. Han har også erfaring med rammeverk for Webservices og arkitekturer for XML binding, og har god kjennskap til datamodellering med UML.

Håvard har tidligere jobbet mye med Java Standard Edition, og Java Enterprise Edition (JEE) på BEA Weblogic Server plattform. Han er også sertifisert ”Sun Certified Programmer for Java2 Platform”.

Håvard er en effektiv, målrettet og ansvarsbevisst person. Han er også svært resultatorientert, og trives bra med både teamarbeid og selvstendige oppgaver.

 • Født: mai 1973
 • Språk: Norsk, Engelsk

Kvalifikasjoner / utdanning

 • Universitetet i Oslo, bachelorgrad i informatikk
 • Universitetet i Oslo, annen utdanning (Historie, Kriminologi, Psykologi mellomfag)
 • Sun Certified Programmer for Java2 Platform
 • Prosjektledelse fra BI
 • Idrettsfag

Spesial kompetanse

 • Objektorientert programmering, UML, Unified Process div varianter
 • Smidig utvikling, refaktorering, unit testing, automatisert testing
 • C#, Javascript + HTML + CSS, T-SQL, XML, UML, Java, Jsp
 • SQL Server 7-2008 R2 (konfigurasjon og utvikling (UDF+stored procedures, database design)), Windows 2000-2008 Server
 • .NET, VSTS­/­TFS, Vault, CruiseControl, Enterprise Architect, StarUML, SQL Server, EF, Linq, Moq, JEE, CVS, Subversion, IntelliJ, Eclipse, Oracle Server, Junit, Log4J
 • Domain Driven Design, OOP, TDD
 • Active Server Pages (+ASP.net), JavaScript, VB Script, IIS5, 6 og 7.
 • WinForm, ASP.NET, Web Services, WCF, MSMQ, JEE, JMS, Servlet, Axis, Jaxb
 • XML, HTML, XHTML, CSS, Javascript

Annen jobberfaring

11–d.d Interkodex AS, Utvikler­/­programmerer av løsninger basert på Microsoft-teknologi.

10–11 Inmeta AS, Utvikler­/­programmerer av løsninger  basert på Microsoft-teknologi.

07-10  Osiris Data AS, Utvikler­/­programmerer av løsninger  basert på Microsoft-teknologi.

02–05   NetCom as Systemutvikler, Utvikler­/­programmerer av integrasjonsløsninger basert på Java-teknologi.

00–01   Cap Gemini Ernst & Young Norge, Konsulent, systemutvikler - Utvikler­/­programmerer av webapplikasjoner basert på Java-teknologi.Utvikler­/­programmerer av E-faktura applikasjon basert på Bill Direct programvare fra Edocs.

99-00 Førstegangstjeneste ved KNM Harald Haarfagre i Stavanger, Voksenopplærings-assistent, Ansvar for ekspedisjonsarbeid, organisering­/­tilrettelegging av påmelding­/­oppstart av kurs for rekrutter. Var også IT-ansvarlig og faglærer i ’Nyere Historie’ Gen.Stud.Komp for lærlinger.

97-98 Frydenhaug skole, grunnskole for elever med spesielle behov, Lærervikar, deltidAnsvar for undervisning­/­opplæring av elever og samarbeid med lærere og assistenter i teamet. Ansvar for valg av mål og metode i samarbeid med foreldre.

94-97 Frydenhaug skole, grunnskole for elever med spesielle behov, Assistent i skole­/­sfo, deltidDeltagelse i team rundt elevene. Gjennomføring av undervisningsopplegg laget av teamet.


Noen utvalgte prosjektreferanser

2016: RENAS
 • Prosjekt: Min side - Nye gebyrinnkrevingssider
 • Rolle: Teamleder
 • Teknologi: .NET, C#, HTML5, Javascript, SQL Server
 • Beskrivelse: Ny "Min side" løsning med kundedashboard grafer m.m. samt korrigering og innrapportering.
2016: RENAS
 • Prosjekt: Ny avfallsdatabase
 • Rolle: Teamleder
 • Teknologi: .NET, C#, HTML5, Javascript, SQL Server
 • Beskrivelse: Utvikling av nytt registreringssystem for bruk av underleverandørene av RENAS iht. offentlige krav til rapportering.
2015: Butikkjeden BRIO
 • Prosjekt: B2B handelsløsning internt i kjeden
 • Rolle: Utvikler og prosjektleder
 • Teknologi: .NET, HTML5, ASP.NET, SQL Server, Javacsript
 • Beskrivelse: Videreutvikling og oppgradering av eksisterende plattform som brukes for bestilling av varer til butikker i kjeden samt bestilling av varer fra underleverandører på messer.
2015: RENAS
 • Prosjekt: Min side
 • Rolle: Utvikler
 • Teknologi: Excel, PDF, .NET, C#, SQL Server, HTML
 • Beskrivelse: Utvikling av funksjonalitet rundt medlemssidene 
2011-2013: Globalvoice
 • Prosjekt: Call Cheap
 • Rolle: Senior utvikler
 • Teknologi: .NET, SQL Servr, ASP.NET, C#, SIP, RTP
 • Beskrivelse: Utvikling av IP telefonisystem
2012-2013: RENAS
 • Prosjekt: Webløsning (www.renas.no)
 • Rolle: Prosjektleder
 • Teknologi: Excel, PDF, .NET, C#, SQL Server. HTML
2012: Dynamic Precision
 • Rolle: Prosjektleder
2010-2011: Eksportfinans
 • Prosjekt: Statusmonitor
 • Rolle: Senior utvikler
 • Teknologi: .NET 4.0, SQLServer 2008, Windows 7, C#, WCF services, Web services, Windows Services, Entity Framework, WPF
 • Beskrivelse: Løsningen er et system for overvåkning av driftssystemer hos eksportfinans.
2010: Tradesolution AS
 • Prosjekt: Videreutvikling av løsningene for EPD Dagligvare, EPD Sport og TCS
 • Rolle: Senior utvikler
 • Teknologi: .NET 3.5, Windows Sharepoint Services 3.0, C#, SQL, HTML, CSS, Reporting Services
 • Beskrivelse: Videreutvikling av eksisterende løsninger. Integrasjon med 3.parts løsninger ved services og SSO via TCS.
2009 – 2010: Eksportfinans
 • Prosjekt: e-Funding 2009-R2
 • Rolle: Senior utvikler
 • Teknologi: .NET 3.5, Windows Sharepoint Services 3.0, C#, SQL, XML, XSD, C#, ASP.NET, Web services, Word XML, Windows Active Directory.
 • Beskrivelse: Løsningen er registrering av et nytt produkt Equity Linked samt generering av dokumentasjon for dette. Endringer i eksisterende funksjonalitet.
2009 - 2011: Tradesolution AS
 • Prosjekt: Dagligvare  - Ny informasjonsbredde
 • Rolle: Senior utvikler
 • Teknologi: .NET 3.5, Windows SharePoint Services 3.0, C#, SQL, HTML, CSS
 • Beskrivelse: Utvidelse av portal for registrering og distribusjon av produktinformasjon for alle varene innen dagligvarehandel.
2007-2009: Norsk Folkehelseinstitutt
 • Prosjekt: Flere delprosjekt innenfor eMsis
 • Rolle: Senior utvikler
 • Teknologi: Win forms, C#, .NET 3.5, TFS, Web service, SQL Server, Html, Javascript, UML, Windows services, XML, XSD.
 • Beskrivelse: Videreutvikling av Web-applikasjon for registrering av meldepliktige sykdommer. Integrasjon med eksterne laboratorier for innsending av labrapporter (prøvesvar) elektronisk via Trygd-Helsepostkassen og senere Helsenett. Web-applikasjon for å publisere offentlig statistikk (www.msis.no)
2007-2008: NAF Data
 • Prosjekt: FarmaPro
 • Rolle: Senior utvikler
 • Teknologi: Windows forms, C#, .NET Framework, SQLServer, T-sql, SMO, VS-Profiling, TFS
 • Beskrivelse: FarmaPro er et komplett system for apotekdrift, integrert med egne løsninger for kassefunksjoner, fakturering, forsendelse, lager og bestilling
2007: Norsk Byggtjeneste
 • Prosjekt: Vera
 • Rolle: Senior utvikler
 • Teknologi: Java, Maven, Ant, CruiseControl, Hibernate
 • Beskrivelse: Integrering av eksisterende løsning for ”VareEiersRegistreringsApplikasjon” (VERA) mot den nye dagens varedatabase
2005: Netcom
 • Prosjekt: SalgKS
 • Rolle: Ansvarlig utvikler/programmerer av integrasjonen mot billing systemet.
 • Teknologi: Java, JEE, CruiseControl, Ant, Junit, Log4J, Axis, Jaxb, Subversion, CVS, Oracle Server, XML, UML, JMS, IntelliJ, Junit, Log4J
 • Beskrivelse: Prosjektets hovedoppgave er å gjøre tjenester og funksjonalitet som i dag er tilgjengelig via Fokus GUI tilgjengelig på ny plattform og ny SalgKS applikasjon. Kundesenter skal kunne administrere og selge abonnement via applikasjonen.
2005: Netcom
 • Prosjekt: Netcom.no phase 2
 • Rolle: Ansvarlig utvikler/programmerer av integrasjonen mot billing systemet.
 • Teknologi: Java, JEE, CruiseControl, Ant, Junit, Log4J, Axis, Jaxb, Subversion, CVS, Oracle Server, XML, UML, JMS, IntelliJ, Junit, Log4J
 • Beskrivelse: NetCom.no Fase 2 skal legge funksjonalitet til nye netcom.no. Prosjektets hovedoppgave er å gjøre tjenester og funksjonalitet som i dag er tilgjengelig på en av NetComs nettsteder tilgjengelig på ny plattform og nye netcom.no. Dette er innloggingsfunksjonalitet slik at kunde kun logger seg på en gang for å nå funksjonene på netcom.no, funksjonalitet for å kunne personifisere tilbud til pålogget kunde, samt funksjonalitet som meldingssenter (SMS, MMS og epost), fakturahotell og netrefill som genererer trafikk.
januar 2004-juli 2004: Netcom
 • Prosjekt: Netcom.no phase 1
 • Rolle: Ansvarlig utvikler/programmerer av integrasjonen mot billing systemet.
 • Teknologi: Java, JEE, CruiseControl, Ant, Junit, Log4J, Axis, Jaxb, Subversion, CVS, Oracle Server, XML, UML, JMS, IntelliJ, Junit, Log4J
 • Beskrivelse: Netcom.no fase 1 skal legge grunnlaget for å integrere alle NetComs nettsteder inn i netcom.no slik at NetCom vil fremstå som mer enhetlig og kundeorientert. Dette innebærer ny informasjonsarkitektur, ny plattform, enklere navigasjonsprinsipper, enklere og mer selgende tekster, design tilpasset NetComs profil og salg av abonnement. Neste fase vil som en naturlig videreføring av netcom.no fase 1 omfatte og integrere basisfunksjonalitet fra mother.no og MinSide, samt løsning for registrering og innlogging.
2002-2003: Netcom
 • Prosjekt: Ninja Redesign
 • Rolle: Ansvarlig utvikler/programmerer av ny Ninja.
 • Teknologi: Java, JEE, CruiseControl, Ant, Junit, Log4J, Axis, Jaxb, Subversion, CVS, Oracle Server, XML, UML, JMS, IntelliJ, Junit, Log4J
 • Beskrivelse: Ninja er et java-basert grensesnitt som tilgjengeligjør kundeservice funksjonalitet fra NetCom’s billing system. Redesignet skal gi et enklere, mer stabilt og mer effektivt system. Systemet skal bli bedre dokumentert. Det skal bli enklere for nye medarbeidere og sette seg inn i, og det skal medføre en markant bedre ytelse og skalering.
2001: HMS-etatene
 • Prosjekt: Tilsynsdatabase for HMS-etatene
 • Rolle: Utvikler/programmerer av webapplikasjonen og arkitekturen. Hadde hovedansvar for utvikling av hele Java-applikasjonen med JSP-grensesnittet.
 • Teknologi: Java, JEE, Microsoft SourceSafe, Oracle Server
 • Beskrivelse: HMS-etatene skal gjennom applikasjonen ’Felles Tilsynsdatabase For Fem Tilsynsetater’ (FTD) utveksle opplysninger rundt tilsyn på en enkel og sikker måte. Slik kan de samordne tilsyn og fremstå med en enhetlig profil. Systemet danner grunnlag for å samordne tilsynsarbeidet mellom de fem tilsynsetater, samt å effektivisere og tydeliggjøre resultatet av dette arbeidet overfor næringslivet og berørte parter.
2000-2001: Viken Energinett
 • Prosjekt: ELSA
 • Rolle: Systemutvikler med hovedansvar for enkeltmoduler som definerer brukergrensesnittet og håndterer brukers interaksjon med webgrensesnittet.
 • Teknologi: Java, JEE, Microsoft SourceSafe, Oracle Server
 • Beskrivelse: ELSA er et webbasert saksbehandlingssystem laget for lokale el-tilsyn. Systemet skal lette arbeidet med administrering og rapportering av el-tilsyn.


Tilbake

Våre kontaktpersoner

Teamet vårt består av dyktige fagpersoner med solid kompetanse og lang erfaring innen sine fagfelt. Les mer