Arlen Syver Wasserman

Arlen Syver Wasserman - Teamleder / utvikler
Arlen Syver Wasserman - Teamleder / utvikler Arlen Syver Wasserman - Teamleder / utvikler Arlen Syver Wasserman - Teamleder / utvikler

Teamleder og lead developer / ansvarlig på en rekke kundeprosjekter.


Mobil 934 91 893
E-post arlen@ikx.no
Stilling Teamleder / Utvikler

Bakgrunn

Arlen har sin formelle IT utdannet fra Høgskolen i Oslo og Akershus hvor han har tatt en Bachelor i Informasjonsteknologi. Parallelt med studiet jobbet han deltid som programmerer i Interkodex, og fra våren 2017 begynte han som heltidsansatt utvikler i firmaet. Arlen har hatt IT og koding som hobby fra han var ganske ung, og har gjennom dette opparbeidet en inngående forståelse for moderne objektorientert programmering. Arlen var bl.a. tidlig ute med utvikling av egne Android apps, og har via dette fått stor interesse for robusthet, sikkerhet og brukeropplevelse i programvare. Arlen er en effektiv og dyktig utvikler med høy kunnskap på «det siste» av moderne verktøy og metoder i vårt fag.

 • Språk Norsk, Engelsk

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i Informasjonsteknologi ifra Høgskolen i Oslo og Akershus

Spesialkompetanse

 • Microsoft .NET, C#, HTML5, CSS, Typescript/Javascript
 • Angular 1 til 9, ASP.NET, DotNetCore, NodeJS
 • MSSQL, LINQ, Entity Framework, Excel
 • Applikasjonsutvikling for Android

Noen utvalgte prosjektreferanser

2019: Elektroforeningen
 • Prosjekt: EFObasen
 • Rolle: Lead developer / teamleder
 • Teknologi: Microsoft DotNetCore, Angular 9, SQL Server 2019
 • Beskrivelse: Utvikling av ny produktdatabase for NRF
2019: Norske Rørgrossisters forening
 • Prosjekt: NRF-databasen
 • Rolle: Lead developer / teamleder
 • Teknologi: Microsoft DotNetCore, Angular 9, SQL Server 2019
 • Beskrivelse: Utvikling av ny produktdatabase for NRF
2017-2019: Jatak
 • Prosjekt: JaPlan - produksjonssystem
 • Rolle: Hovedutvikler
 • Teknologi: .NET, Angular 8, MSSQL / Entity Framework, Excel
 • Beskrivelse: Utvikling av løsning for planlegging, gjennomføring og analyse av produksjon av tak og veggløsninger mot byggebransjen.
2017-2018: Basutleie
 • Prosjekt: Løsning for administrasjon og utleie av anleggsmaskiner
 • Rolle: Hovedutvikler
 • Teknologi: .NET, Angular 5 (Universal), MSSQL / Entity Framework, Excel
 • Beskrivelse: Utvikle ny PWA nettside for administrasjon av utleie av alt som trengs til arbeidsplassen. Løsningen er spesielt optimalisert med de siste nyvinninger fra Google og rettet mot alle enheter og plattformer.
2018-2019: Docly
 • Prosjekt: Skyløsning for sjekklister og online dokumenter
 • Rolle: Utvikler
 • Teknologi: C#, Microsoft .NET, SQL Server 2019
 • Beskrivelse: Migrering og videreutvikling av skyløsning for sjekklister og online dokumenter
2019: Internt prosjekt
 • Prosjekt: Migrering fra TFS til GIT
 • Rolle: Prosjektleder og utvikler
 • Teknologi: GIT, Microsoft Azure DevOps, Microsoft Team Foundation Server
 • Beskrivelse: Forberedelser og planlegging av konvertering og migrering av eksisterende oppgavebase og kode.
2016 - 2018: Bim2Share
 • Prosjekt: Dokumentplan for web
 • Rolle: Lead developer
 • Teknologi: .NET, Angular 5, MSSQL / Entity Framework, Excel
 • Beskrivelse: Utvikling av planleggingssystem for dokumenter (til bruk i det offentlige)
2016 - 2018: RENAS
 • Prosjekt: Avfallsdatabasen / Renreg
 • Rolle: Utvikler
 • Teknologi: .NET, C#, Javascript, Angular 8, HTML5 CSS
 • Beskrivelse: Utvikling av nytt registreringssystem for bruk av underleverandørene av RENAS iht. offentlige krav til rapportering.
2016 - 2018: Vianova
 • Prosjekt: Edialog / Arbeidsflyt
 • Rolle: Utvikler
 • Teknologi: .NET, C#, Javascript, Angular 8, HTML5, CSS
 • Beskrivelse: Utvikling av system for digital arbeidsflyt
2017: Jacobsen Elektro
 • Prosjekt: Plan- og servicedatabase
 • Rolle: Utvikler
 • Teknologi: .NET, VS 2017, C#, MSSQL, Excel add-ins
 • Beskrivelse: Videreutvikling av løsning for planlegging av releplaner og service på høyspentanlegg.
2017: Vianova
 • Prosjekt: KSTD / Kommentering signering
 • Rolle: Utvikler
 • Teknologi: .NET, C#, Javascript HTML5, CSS
 • Beskrivelse: Utvikling av dokumentbehandling system med støtte for editering av PDF i nettleser.
2014: Android app
 • Prosjekt: Swift Shift
 • Rolle: Utvikler
 • Teknologi: Android SDK, Java, Android Studio
 • Beskrivelse: Android app laget ved siden av studiene som skal hjelpe deltidsarbeidere å sette inn nye vakter i Google Calendar.


Tilbake

Våre kontaktpersoner

Teamet vårt består av dyktige fagpersoner med solid kompetanse og lang erfaring innen sine fagfelt. Les mer