Webutvikling

Skreddersydde webløsninger - vi lager eksakt det du trenger

Enten du trenger en liten en-funksjons app eller et komplekst, integrert forretningssystem – vi leverer akkurat det du trenger. Og trenger du mer senere, legger vi det alltid opp slik at en enkelt kan bygge videre på løsningen. Webbaserte IT løsninger åpner for innovasjon og utvikling i høyt tempo. Gjennom beskjedne investeringer kan arbeidskrevende oppgaver og samhandling mellom ansatte, kunder og leverandører nå løses på nye og langt mer effektive måter.

Med dyktige programmerere, effektive verktøy og en spisset gjennomføringsmodell utvikler vi webapplikasjoner utrolig effektivt og billig. Du får rett og slett veldig mye utvikling for pengene.  Det betyr webløsninger 100% tilpasset bedriftens behov og arbeidsprosesser til svært konkurransedyktige priser. 


Jeg ønsker å diskutere et mulig prosjekt  

Fra enkle web apps til store, integrerte forretningssystemer

Interkodex er spesialist på webbaserte IT løsninger. Vi utvikler og leverer alt fra mindre web apps til store webbaserte forretningssystemer. Vårt kodemiljø er helt i bresjen innen webløsninger – og vi leverer robuste webapplikasjoner basert på det ypperste av moderne verktøy og rammeverk. Typiske prosjekter er små og store databasedrevne applikasjoner med data inn / ut og effektive brukergrensesnitt for PC, telefon og nettbrett. I den mer komplekse enden kan det handle om løsninger hvor en kombinerer intelligente kalkulasjoner og avanserte algoritmer for å skape innsikt og forståelse for store datamengder og sammensatte prosesser. 


Fremtiden er webbasert

Vi ser i dag starten på en bred industriell utnyttelse av internett. Infrastruktur, nettkapasitet, sikkerhet, standarder og verktøy er på plass, og IT løsninger av alle slag gjøres webbaserte.
I Interkodex tror vi denne utviklingen bare vil fortsette og at det vil gå mot en felles IT plattform – Internett. 

Hvorfor? Jo fordi web skaper samhandling, selvbetjening og dataflyt - geografisk og mellom bruker av alle typer enheter. Du kan nå alle og enkelt styre hvem som skal ha tilgang. Samtidig sparer du store penger i investeringer og drift av lokalt utstyr og programvare.

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?

«Det kan være greit å starte med en helt uforpliktende samtale for å avklare om dette er noe vi kan se videre på i fellesskap.»

Daglig leder / Konsulent
Richard Dawson Funke
tlf. 918 70 366
richard@ikx.no

Alternativt kan du fylle ut din kontaktinformasjon nedenfor - og litt om hva henvendelsen gjelder, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Hvis du vil legge ved filer (skisser, forklaringer, etc)

FAQ teknologi og løsninger

Internett baserte IT systemer kan kort beskrives som løsninger hvor programmer og data lagres på sentrale servere og aksesseres over internett ved hjelp av en nettleser på PC, nettbrett eller mobil. Serverne kan være lokalisert i egne lokaler, hos lokale leverandører eller i internasjonale serverparker / skyløsninger. Motsatsen er den tradisjonelle løsningen hvor en kjører programmer og lagrer data lokalt på egen PC/harddisk.

Bruken av web-baserte løsninger - også for forretningskritiske systemer – er sterkt økende fordi:  

  • En slipper store investeringer i lokal program- og maskinvare
  • En slipper kostbart vedlikehold og support på lokale installasjoner
  • En får løsninger som kan brukes av alle uansett hvor i verden de befinner seg
  • En får løsninger som kan brukes av både stasjonære og mobile brukere
  • Moderne ID- og sikkerhetsløsninger gjør systemene like sikre som tradisjonelle lokale løsninger

 

Og sist, men ikke minst - løsningene er skreddersydd for samhandling – dvs. å knytte sammen flere brukere, ulike typer brukere og brukere på ulike lokasjoner. Det kan være kunder, leverandører, samarbeidspartnere, myndigheter, egne ansatte, etc.

Dersom ikke standardløsningen eksakt møter bedriftens behov bør en vurdere skreddersøm.

En standardløsning har ofte alt for mye funksjonalitet – den er tilpasset alle. Derfor blir den tungvinn å lære og å bruke. Ofte er den heller ikke helt optimal – bare sånn omtrent, og det kan koste dyrt i lengden.

 

En løsning skreddersydd bedriftens behov gir deg akkurat det du trenger. Vil du bygge på har du full styring på videreutvikling, og du kan legge til når behovet oppstår. Begreper, tankegang og måter å gjøre ting på er slik bedriften er vant til. Det gir en selvforklarende og brukervennlig løsning. Og ikke minst - du får en løsning som er bedre enn hva konkurrentene har - du får et konkurransefortrinn. 

Det skyldes ikke timeprisene – selv om disse har ligget stabilt i mange år. Nei, det handler om de nye åpne web-standardene som gjør at en nå kan bygge nye løsninger mye raskere enn tidligere.  En får rett og slett mye mer utvikling for pengene. Det store utvalget av ferdige komponenter, og mye mer effektive verktøy og rammeverk har senket kostnadene og dermed også terskelen for når utvikling av nye internett-løsninger lønner seg. 

Om oss

Organisasjonen vår består av dyktige fagpersoner med solid kompetanse og lang erfaring innen sine fagfelt. Les mer om oss