Personv­ern

Personvernerklæringen handler om hvordan Interkodex samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

Behandl­ing av data

Interkodex, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med innsending av skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Vi er vår egen databehandler, og utvikler og drifter nettstedet vårt selv. Alle data og backup ligger lagret på sikrede lokasjoner i Norge. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av oss.

Webanal­yse og informa­sjonska­psler (cookie­s)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.
Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.
Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Interkodex bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.
Vi benytter også Mouseflow for å analysere klikk og navigasjon i nettstedet. Mouseflow oppsettet vi benytter er GDPR "compliant". Mouseflow data lagres i opp til 3 måneder.
Les mer om løsningen her: https://mouseflow.com/privacy/

Våre kontaktpersoner

Teamet vårt består av dyktige fagpersoner med solid kompetanse og lang erfaring innen sine fagfelt. Les mer