IT-rådgivning

Sammen finner vi en optimal løsning

IT representerer for mange bransjer en unik mulighet til å skape markedsmessige og operasjonelle fortrinn. Utfordringen er å utnytte de digitale mulighetene optimalt. Din virksomhets behov for forbedring og effektivisering er det dere som har spisskompetanse på. Vår spisskompetanse er hvordan vi ved hjelp av IT best kan løse dette behovet. Det handler altså om å kombinere deres og vår spisskompetanse.


Jeg ønsker å diskutere et mulig prosjekt  


Vanlige avveininger i starten av et prosjekt

Interkodex er spesialist på utvikling av skreddersydde eller kundetilpassede IT systemer. Men som konsulent vil vi alltid vurdere om det finnes hyllevare som kan møte behovet - og eventuelt evaluere bruk av hyllevare kontra skreddersøm, eller en kombinasjon av begge.

En avveining vi ofte møter er om en skal velge å bygge videre på eksisterende systemer eller utvikle nytt helt fra bunnen av. En annen vurdering er hvorvidt en skal utvikle og implementere en ny løsning steg for steg - eller som et stort helhetlig system.


Vi hjelper dere med å omsette behov til en kravspesifikasjon

Første steg i et utviklingsprosjekt er analyse- og spesifikasjonsfasen. Utgangspunktet her er dine behov, krav og mål for en fremtidig IT løsning. Vi har erfarne konsulenter som jobber sammen med dere i denne fasen. Det handler om effektivt å omdanne bedriftens IT behov til en ferdig skrevet kavspesifikasjon. Denne vil i neste omgang danne grunnlag for løsningsforslag, prisestimater og tilbud.


Verktøy og kompetanse for en effektiv analyse- og spesifikasjonsfase

Basert på lang erfaring har Interkodex utviklet effektive verktøy og maler for spesifikasjon av skreddersydde IT løsninger. Vår metode er basert på «best practise», og tilbakemeldinger fra andre fagmiljøer og våre kunder er at dette gir en effektiv og for dem interessant og lærerik prosess.

Spesifikasjonsfasen behøver ikke være spesielt omfattende hva gjelder bruk av tid og penger, men den er helt kritisk for å lykkes med IT prosjektet som helhet. Moderne, smidig utvikling betyr at mange avgjørelser kan tas underveis, men selve grunnmuren for prosjektet legges i spesifikasjonsfasen.


Viktig å skille mellom «need to have» og «nice to have»

Pris og kostander er alltid viktig - også for IT investering med kort tilbakebetalingstid. Derfor gir vi et konkret råd allerede nå. Hold et strengt strengt skille mellom funksjoner og egenskaper som er «need to have» og de som er «nice to have». IT er gøy - og ideer og entusiasme i spesifikasjonsfasen kan lett ta av og føre til kostnader og priser som stopper et ellers svært lønnsomt prosjekt.

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere?

«Det kan være greit å starte med en helt uforpliktende samtale for å avklare om dette er noe vi kan se videre på i fellesskap.»

Daglig leder / Konsulent
Richard Dawson Funke
tlf. 918 70 366
richard@ikx.no

Alternativt kan du fylle ut din kontaktinformasjon nedenfor - og litt om hva henvendelsen gjelder, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Hvis du vil legge ved filer (skisser, forklaringer, etc)

Om oss

Organisasjonen vår består av dyktige fagpersoner med solid kompetanse og lang erfaring innen sine fagfelt. Les mer om oss