IT konsulenter & systemutvikling

I nært samarbeid med våre kunder skaper vi markedsfortrinn og effektiviseringsgevinster gjennom digitalisering og moderne internettløsninger

IT forandrer verden! Les mer

Virksomhetsområder:

Systemutvikling - Trenger du en pålitelig og effektiv utviklingspartner kan vi garantere førsteklasses programmeringskunnskap og effektiv gjennomføring.

Systemutvikling

Trenger du en pålitelig og effektiv utviklingspartner kan vi garantere førsteklasses programmeringskunnskap og effektiv gjennomføring.

Les mer
Webutvikling & digitalisering - Som spesialist på webbaserte IT løsninger hjelper vi deg å ta i bruk Internetts muligheter - selvbetjening, effektivisering og dataflyt.

Webutvikling & digitalisering

Som spesialist på webbaserte IT løsninger hjelper vi deg å ta i bruk Internetts muligheter - selvbetjening, effektivisering og dataflyt.

Les mer
 IT rådgivning - Utgangspunktet er din virksomhets behov for forbedringer og effektivisering. Vi hjelper deg med kravspesifikasjon - og et fremtidsrettet løsningsforslag.

IT rådgivning

Utgangspunktet er din virksomhets behov for forbedringer og effektivisering. Vi hjelper deg med kravspesifikasjon - og et fremtidsrettet løsningsforslag.

Les mer
Forvaltning & drift - Våre tjenester innen applikasjonsforvaltning bidrar til sikker drift – og at løsningene effektivt tilpasses organisasjonens behov gjennom hele livssyklusen.

Forvaltning & drift

Våre tjenester innen applikasjonsforvaltning bidrar til sikker drift – og at løsningene effektivt tilpasses organisasjonens behov gjennom hele livssyklusen.

Les mer

En kompetent IT utviklingspartner

Ressurser, kapasitet og kompetanse når du trenger det som mest

Interkodex er 100% spesialisertsystemutvikling og løsninger skreddersydd bedriftens forretningsprosesser. Med førsteklasses programmeringsressurser i Norge, kan vi tilby tett samarbeid og personlig kontakt mellom kunder og våre utviklere.

Vi er i dag utviklingspartner for et bredt spekter av kunder – fra programvarehus og leverandører av software hyllevare til automasjonsbedrifter og sluttkunder innen varehandel og industri.

Ofte jobber vi i tett sammen med kundenes egne IT ressurser/avdeling. Dette kan være langsiktig samarbeid, hvor vi er en fast ekstern utviklingspartner som trekkes inn ved behov.

For mer informasjon om vår kapasitet og kompetanse innen Systemutvikling
Bli en digital vinner! «Som ekstern utviklingspartner er Interkodex en kompetent, fleksibel og kostnadseffektiv ressurs. Vi sikrer at dine nye IT løsninger utvikles og implementeres raskt og problemfritt.»

Bli en digital vinner!

Vårt mål er å gjøre

Din bedrift til en digital vinner

Digitalisering handler om å ta i bruk Internetts muligheter som digital samhandlings-plattform. De bedrifter som fullt ut klarer å nyttiggjøre seg denne teknologien vil bli fremtidens vinnere.

Interkodex er en digitaliseringspartner for små og mellomstore bedrifter (SMB markedet). Vi tilbyr her helhetlig kompetanse, og i nært samarbeid med bedriftene utvikler vi nye kundeopplevelser, nye salgbare kundetjenester og ikke minst kundetilpassede IT systemer for intern effektivisering, oppgaveautomatisering og samhandling.

Prosjekteksempler:

Blog Image

RENAS

Logistikk-, registrerings- og rapporteringssystemer for EE-avfall

Les mer
Blog Image

Relacom

Utviklingspartner og ressurstilskudd for intern IT avdeling – løpende samarbeidsavtale

Les mer
Blog Image

Jatak

Webbasert løsning for produksjonsstyring - Jatak Norsk Takstol og Jatak Are Brug

Les mer

Se flere referanser ...

Om oss

Organisasjonen vår består av dyktige fagpersoner med solid kompetanse og lang erfaring innen sine fagfelt. Les mer om oss